Advisering

Op verschillende gebieden zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van Non-profit instellingen naar meer bedrijfsmatig opererende organisaties. Voor elke instelling is het van belang om zowel de financiële- als de projectorganisatie professioneel op te zetten. Door verschillende ontwikkelingen in het landelijke subsidiebeleid, zien wij bijvoorbeeld dat de ondernemersrisico’s meer en meer bij de instellingen komen te liggen. Aanvullende projectsubsidies worden steeds belangrijker om financieel gezond te blijven. De beheersbaarheid van deze projecten, van offertetraject via de urenverantwoording tot aan de afrekening, wordt van steeds groter belang voor de Non-profit sector.

Zowel op het gebied van financiële verslaglegging, organisatorische aspecten, bedrijfsmatige advisering en in de contacten met overheden beschikken wij over ruime kennis en ervaring om in het gehele traject naar de toekomst u intensief te begeleiden.

Wij kunnen u op veel gebieden adviseren:

 • Omzetbelasting
 • Loonheffing
 • Commerciële activiteiten vennootschapsbelasting
 • Opzetten stichtingstructuren (ffi-structuur)
 • Liquiditeitenbeheer
 • Opzetten projectorganisatie
 • Subsidies, projecten en risico's
 • Kostprijs, offerte, nacalculatie

 

Training, opleiding, workschop

Een bijzondere dienst van ons zijn training en opleiding van uw bestuur, leidinggevenden en alle overige medewerkers. Wij verzorgen regelmatig workshops van 1 of 2 dagdelen over de volgende onderwerpen:

 • Het opzetten van een (kas-)administratie
 • Het lezen en begrijpen van een jaarrekening
 • Ontwikkelingen in subsidieland op het gebied van risico’s en reservevorming
 • Kostprijs, offerte, onderhandeling
 • Begroting, budget, bewaking
 • Etc.

De workshops worden meestal gegeven naar aanleiding van een veranderingsproces waar uw instelling midden in zit. Met behulp van onze workshop maken wij aan alle belanghebbenden duidelijk waarom de instelling moet veranderen, wat dit betekent en wat er van hun word verwacht.

Meer informatie:

Werkt u voor een stichting of vereniging? Of bent u betrokken bij een non-profitinstelling? HD Administratie is gespecialiseerd in de non-profitsector. We werken voor talloze instellingen en verenigingen door het hele land.

Wilt u meer weten over ons bedrijf of wat we voor u kunnen betekenen? Of heeft u een vraag? Neem dan eens vrijblijvend contact op met ons.

HD Administratie
Oosterbracht 34
7821 CG Emmen

Telefoon: 0591-649410
Fax: 0591-645431